Civilförsvarsförbundet har levererat – igen

Precis som de flesta andra har Civilförsvarsförbundet lämnat år 2011 bakom sig.

Det blev ytterligare ett år där Civilförsvarsförbundet visade prov på förmågan att genomföra, och därmed leverera, de statliga uppdrag som vi tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Energimyndigheten kommit överens om att genomföra. Vi har gjort detta många gånger tidigare. Så det var alltså ingen engångsföreteelse.

För år 2012 har Civilförsvarsförbundet lämnat in uppdragsförslag inom krisberedskapens område. Det innebär för förbundets del friviiliga resursgrupper (FRG) och kriskommunikation. Komunerna, som har det lokala områdesansvaret och därmed är de som i första hand ska svara för krishanteringen, har ett redovisat behov av drygt 1000 nya FRG-utbildade. Fler kommuner vill förbättra sin krishanteringsförmåga med stöd av FRG. När det gäller kriskommunikation hävdar professionen att sådan förmåga är avgörande för en framgångsrik krishantering.

Inom självskyddsområdet har Civilförsvarsförbundet till MSB ett förslag för åren 2012-2014 som på punkt efter punkt stämmer överens med vad MSB efterfrågar och kräver. Vi har till och med mottagit MSB:s uppfattning, att det är ett väl genomarbetat förslag. Det finns enligt MSB inga behov av förtydliganden från vår sida. I rimlighetens namn bådar detta i sak gott.

Nu ligger ärendena i MSB;s händer. Det ska sanningen att säga bli mycket intressant att få del av MSB:s beslut. Det kommer att säga oss och kommunerna, ja även medborgarna, en hel del om vad MSB står upp för.