På söndag kl 18:00 avgår VikingLines M/S Cinderella från Stadsgården i Stockholm. Därmed inleds Civilförsvarsförbundets egen rikskonferensen. Den är kortare jämfört med Sälenkonferensen, men har drygt tre gånger så många deltagare.

Resan genomförs visserligen för att fira att Civilförsvarsförbundet den 30 januari fyller 75 år. Men syftet är framåtsyftande: Vi ska visa även trångsynta och självupptagna politiker och myndighetsföreträdare, att ett säkert och tryggt samhälle kräver ditt och mitt och många andra invånares ansvarstagande och engagemang. Alla har ännu inte begripit detta. När fler politiker och myndighetsföreträdare inser betydelsen av att ha ”folket” med på banan blir skillnaden större än någonsin.

Välkommen ombord för att må gott och utvecklas!