Fallolyckor större olycksbov än trafik och bränder

Fallolyckor i hemmen är en större olycksbov än exempelvis trafikolyckor. Men de flesta tror att det är tvärtom, även politiker. Risken för fel prioriteringar av samhällets resurser är uppenbar.

Varje år skadas 300 000 människor i Sverige till en kostnad av 22 miljarder kronor. Sju gånger fler behöver sjukhusvård till följd av fallolyckor än antalet som behöver vårdas till följd av olyckor i trafiken. Under 2010 dödades närmare 1 600 människor i fallolyckor.

Resultaten kommer från en sammanställning gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Utredaren Jan Schyllander, MSB, har kommit fram till att det är många fler som skadas och omkommer till följd av fallolyckor än till exempel i trafikolyckor och bränder. Han menar att mer resurser måste satsas på att förebygga fallolyckor både för att lindra mänskligt lidande men också spara på samhällskostnaderna.

– Kostnaden för samhället är enorm men det tycks vara mer intressant för politikerna att bygga motorvägar än att hjälpa människor att få en tryggare vardag i bostaden, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson.

Risken att drabbas vid fallolyckor är störst för äldre och sköra personer. Befolkningsutvecklingen fram till 2050 visar enligt Statistiska centralbyrån, SCB, på ett ökande antal äldre personer i samhället.

– Det gör att fallolyckorna inte längre kan sopas under mattan utan måste upp på dagordningen. Politikerna, som sätter färdriktningen, måste ta tag i problemet, säger Anders M. Johansson.

Text: Anders J Andersson