Med fötterna i verkligheten ger Civilförsvarsförbundet järnet

Civilförsvarsförbundet har inget självändamål med verksamheten. Vi finns till för att landets befolkning lättare ska kunna ta ansvar för sig själva, sina närstående och andra medmänniskor. Vår uttalade fokus är allmänhetens säkerhet till vardags och vid kris.

Det man inte vet kan man inte förhålla sig till. Därför behöver människorna tillgång till information. Ju mer dessa människor vet om det som inträffar, desto lättare kan de undvika att bli ett offer till följd av det inträffade. Det är två kända fakta.

Över tid är det inte krig och andra antagonistiska handlingar som skördat flest dödsoffer i Sverige. Det är olyckorna, som efter en längre neråtgående kurva sedan drygt ett decennium tillbaka åter har börjat öka till antalet. Samtidigt finns det tydliga tecken på att fler klimatrelaterade kriser kan förutses, även i vårt land. MSB har nyligen presenterat inte mindre än 24 riskområden. Samtidigt fortsätter alldeles för många aktörer i Sverige att ensidigt uppehålla sig kring kriget, som om den hotbilden är mer sannolik än någon annan.

Gränssättande för Sveriges förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser på samhällsnivå är de ansvariga samhällsorganens förmåga att använda hela samhällets resurser. För att åstadkomma detta saknas det idag en samlad strategi.

Mycket talar för att den ena aktören inte har tillräcklig koll den andra gör. I gränsområdena är det mest oklart. Mycket är händelsestyrt för att till det yttre visa prov på handlingskraft. Det är framför allt mycket snack och lite verkstad och dessvärre få tecken på att politiker med avgörande makt i sin hand, liksom myndigheter, på allvar inser och bejakar detta. För personer med insyn i det hela är detta ur ett medborgarperspektiv lika häpnadsväckande som oroväckande.

Civilförsvarsförbundet står på medborgarnas sida. Det är dem vi ska fortsätta att underlätta för, så att det blir så lätt som möjligt för var och en att dra sitt strå till stacken för ett säkert och tryggt samhälle, där ingen på grund av omedvetenhet råkar ut för allvarliga olyckor med stora skador eller döden som följd.

Med 75 års erfarenhet med oss i bagaget, en i högsta grad uppdaterad omvärldsbild och insikter om framtida utmaningar ger vi järnet. Vi har redan börjat! För ingen med insikt tror väl att vi alla blir omhändertagna av det offentliga när en större händelse drabbar oss?