Sprid är avslutat, men vårt arbete mot rasism och för mångfald måste fortsätta

Genom ett intiativ av unga medlemmar i Civilförsvarsförbundet har förbundet deltagit i Sprid, ett samarbete mot rasism. Sprid är nu avslutat, men ansträngningarna att bekämpa rasismen och möjliggöra en fungerande integration av männiksor, oavsett etnisk bakgrund, måste fortsätta. Ett samhälle där människor lever i utanförskap är inte bra för någon som står upp för frihet och demokrati i samhället.

Det är med stolthet jag läser namnen på de idéburna organisationer som gjorde Sprid och att Civilförsvarsförbundet är en av dessa. Ett varmt tack till de ungdomar som företrädde Civilförsvarsförbundet i detta synnerligen viktiga arbete.