Riksdagsmajoritet kräver ändring i statsbudgeten för frivilliga försvarorganisationer

Kommer ni ihåg hösten 2009 när Civilförsvarsförbundets lokala företrädare personligen kontaktade åtskilliga riksdagsledamöter? Det gällde regeringens förslag om att organisationsbidragen till frivilliga försvarsorganisationer inte längre skulle finnas som ett särskilt anslag i statsbudgeten. Regeringens förslag gick trots detta igenom.

Men nu, två år senare, tvingar en majoritet i riksdagen bestående av S, MP, V och SD regeringen att återinföra organisationsbidragen som en särskild utgiftspost i statens budget från år 2012. Det innebär att det blir svårare att minska de totala bidragens storlek.