Målgång för energiinformationen 2011

Uppdraget från Energimyndigheten att under år 2011 anordna energifínformationer till allmänheten har gått i mål. Målet är satt till 20 000 deltagare. Hittills har 21 793 personer fått energiinformation vid sammanlagt 1 492 tillfällen. Det är mycket bra utfört av alla er som bidragit till detta fina resultat.

Att avbrott i elförsörjningen inträffar är en realitet. Bara de senaste veckorna har många hushåll i Sverige fått erfara detta. Den som har en god egen beredskap för avabvrott har betydligt bättre möjligheter att sådana utan viktiga förluster av livskvalitet.