EVCPF

Ytterligare en av dessa förkortningar som branschen har förmågan att omge sig med …

EVCPF står för European Volontary Civil Protection Forum. Det är den struktur av idéburna organisationer i Europa med ett engagemang inom ”civil protection”, som här står för säkerhet i samhället både till vardags och vid kris. Civilförsvarsförbundet är en av grundarna. Jag ingår i styrelsen.

Vid det senaste mötet redovisades intressanta erfarenheter från Ungern. Det är ett land som de senaste året upplevt två större krislägen. Jag vill säga att det var frågan om katastrofer.

Den ena var ett dammbrott vid en fabriksanläggning för tillverkning av aluminium. Effekten var att stora mängder kraftigt förorenat vatten vällde ut över männiksor, egendom och miljö. Ett 10-tal dödades och flera hundra skadades allvarligt, för att nu inte nämna den förstörda miljön.

Den andra var översvämning till följd av kraftig nederbörd. Visserligen var det ingen som omkom, men förödelsen var ändå betydande.

Den ungerska staten har nu på allvar insett att befolkningens resurser måste tas tillvara, både i form av i förväg organiserade och spontanfrivilliga. Det lokala engagemanget framhålls som högst väsentligt. Dessa resurser finns nu med i en helhetslösning och inte som femte hjulet under vagnen.