Om Civilförsvarsförbundet – för den som verkligen bryr sig

Varför finns Civilförsvarsförbundet? Svaret på frågan är inte självklart för alla, inte ens för alla medlemmar trots att en del varit med länge. Därför finns det anledning att påminna om varför Civilförsvarsförbundets finns. Civilförsvarsförbundet finns för att bidra till att alla människor, som bor eller tillfälligt vistas i Sverige, ska kunna göra det på ett så säkert och tryggt sätt som möjligt. Det är huvudsyftet. Inom ramen för våra möjligheter bidrar vi också till att även andra länders befolkningar får del av vår kompetens och erfarenhet.

När Civilförsvarsförbundet genomför ett uppdrag för t.ex. MSB, eller samverkar med SOS Alarm AB, som har regeringens uppdrag att informera om nödnumret 112, gör vi det för allmänhetens skull. Det är den som ska ha nytta av det Civilförsvarsförbundets gör.

Civilförsvarsförbundet arbetar med en helhetssyn på de hot och risker som påverkar oss människor. Det är allt från vardagens olyckor – de som ger upphov till den helt dominerande andelen skadade och förolyckade – till kriser och katastrofer, som i sig är allvarliga och självklart måste hanteras på bästa möjliga sätt. Däremot är det inte kriserna och katastroferna som över tid – i Sverige -förorsakar flest människors förlust av liv och hälsa. Men finns det ett starkt samband mellan vardagsolyckorna och ”sällankriserna” när det gäller förberedande åtgärder och andra åtgärder. Därför bör hanteras i sammanhanget av varandra.

Civilförsvarsförbundet är ingen diversehandel. Jag hör en del uttrycka det så. Civilförsvarsförbundet arbetar däremot på ett mångsidigt sätt för ett säkrare och därmed tryggare samhälle. Hoten och riskerna är många och människornas förutsättningar varierar avsevärt. Det är om ständigheter som kräver både breda och varierade arbetssätt.

Förbundsstämman, som består av demokratiskt valda ombud för alla medlemmar, har nyligen (8-9 oktober 2011) varit samlad. Viktiga beslut har fattats med tydliga majoriteter och utan en enda reservation. Att många motioner och propositioner dessförinnan medförde debatt är enbart välgörande. Ingen väl fungerande demokratiskt styrd organisation mår bra av ”nickedockor”. Det är så den representativa demokratin fungerar. Alla medlemmar har möjlighet att komma med förslag. Det gäller inte bara till förbundsstämmorna, utan i hög grad även mellan dessa.

Civilförsvarsförbundet måste finnas där människorna finns. Därför är den lokala verksamheten så viktig. Den lokala verksamheten behöver samtidigt stöd för att fungera. Civilförsvarsförbundet har visserligen en bra ”yttäckning”, men vi är inte lika vassa över allt och även vi har ”vita fläckar”. Det är därför organisationsbyggandet kommer att ägnas stor uppmärksamhet de närmaste åren. Det har förbundsstämman bestämt. Underifrånperspektiv måste kombineras med uppifrånperspektiv. Dessa båda perspektiv står inte i något motsatsförhållande till varandra, de är delar av samma sak. Jag brukar beskriva arbetet i Civilförsvarsförbundet som ett gigantiskt grupparbete. Funktionärerna har visserligen olika ansvars- och arbetsuppgifter, men de väsentliga resultaten når vi bara när det mesta av det vi arbetar med hänger ihop och samtidigt gör skillnad där människorna som vi är till för finns.

Det finns oerhört mycket kompetens och engemang i Civilförsvarsförbundet. Jag vet det efter åtskilliga möten och andra kontakter med aktiva medlemmar. Det är den resursen som vi i Civilförsvarsförbundet måste använda oss av för att även i fortsättningen vara en framträdande frivilligaktör. Det är genom ett fungerande samspel kunna med varandra vi gör den bästa samhällsnyttan.