Nordisk brandvarnardag

Med start 2012 har de nordiska länderna utsett 1 december till en brandvarnardag. Dagen genmförs för införskaffande, uppsättning och test av brandvarnare. En bra regel såhär i advent är att den som tänder ljuset släcker det.

Text: Joel Sundberg