Civilförsvarförbundets första hjälpen-kurs på banan

Civilförvarsförbundet kan nu erbjuda utbildning i första hjälpen (där även HLR ingår). Kursen kommer att följa de riktlinjer för första hjälpen, som  kommer att fastställas år 2012 av Svenska Första hjälpen-rådet. Civilförsvarsörbundet är medlem i rådet och deltar vid utformningen av riktlinjerna.

Som första kund hälsar Civilförsvarsförbundet stolt LRF välkommen. Civilförsvarsförbundet ska utbilda LRF-medlemmar i första hjälpen inom ramen för LRF-satsningen ”Säkert bondförnuft”.

Att förebygga olyckor är det allra bästa. Om en olycka ändå inträffar är det givetvis viktigt att kunna agera på bästa sätt för att i möjligaste mån begränsa dess konsekvenser.

Den som är intresserad av att köpa kursen av Civilförsvarsförbundet är välkommen att kontakta Ulrika Hammargård på telefon 08-629 63 66 eller e-postadressen ulrika.hammargard@civil.se . Civilförsvarsförbundet levererar kursen genom det helägda bolaget Civil AB.