Frivilligorganisation 24-7

I frivilligorganisationer av typ Civilförsvarsförbundet existerar inte begreppet fasta arbetstider, inte ens för flertalet av de få som är anställda.

I Civilförsvarsförbundet är man verksam när man har tid och när det behövs. I praktiken kan det innebära arbete när som helst på dygnet, oavsett veckodag. Den som är anställd har givetvis en arbetsskyldighet som bl.a. uttrycks i en viss arbetsvolym per vecka, men så är det inte för den som är frivillig.

Att det är så innebär samtidigt att det är viktigt att inte ”köra slut på sig själv”. Därför behöver det finnas en hel del människor i varje del av Civilförsvarsförbundets lokala verksamhet. Det är ju där händelserna inträffar som kan ge upphov till behov av samhällsinsatser för att skydda och rädda liv och hälsa samt egendom och miljö.

Vid ett möte i Gävle i lördags pratade vi bl.a. om detta. 50 aktiva (!) medlemmar nämndes som ett nödvändigt antal personer för att var och en inte bara ska hinna och orka med Civilförsvarsförbundet, utan även allt annat som vi människor måste dra försorg om.