Civilförsvarsförbundet på Samhällssäkerhet

Onsdag och torsdag 16-17 november finns Civilförsvarsförbundet på plats på Kistamässan i Stockholm. Där arrangeras Samhällssäkerhet. Det är det första försöket i sitt slag att skapa en mötesplats för alla som arbetar med samhällsskydd och beredskap, säkerhet och trygghet.

Civilförsvarsförbundet kommer i en av två montrar att lyfta fram det egna förbundets mångsidiga arbete för ett säkrare samhälle. Begreppet första omsorgen, som är en samlingsbeteckning på Civilförsvarsförbundets kärnverksamhet, introduceras för en bredare publik.

I en angränsande monter står frivilliga resursgrupper, FRG, i fokus. Det finns fortfarande ett stort behov av att medvetandegöra kommuner och andra offentliga aktörer med samhällsansvar om denna förstärkningsresurs.

Den här gången är det medarbetarna på förbundskansliet som i denna form möter avnämare, presumtiva partners och andra intressenter genom att bemanna montrarna.