112-dagen 2012

Årets 112-dag innebar att 80 föreningar i Civilförsvarsförbundet trotsade ovädret och tillsammans delade ut 63 000 av de      150 000 informationskort, som totalt sett förmedlades den dagen. Ett strålande resultat, och dessutom en rolig och  meningsfull föreningsaktivitet.

Nästa år infaller den 11/2 – alltså 112-dagen – på en lördag. Samtal har inletts med SOS Alarm AB som gärna ser ett fortsatt samarbete med oss, PRO och Svenska Röda Korset, som också delade ut informationskort i år. Från Civilförsvarsförbundets sida har vi framhållit att materielen måste finnas tillgängliga betydligt tidigare nästa gång. Plus en del annat baserat på årets erfarenheter.

I dagsläget är ingenting klart. Däremot finns det redan nu anledning för så många som möjligt av Civilförsvarsförbundets lokalföreningar att lägga in 112-dagen i aktivitetskalendern för nästa år.