Hemliga klubben

Lite då och då får jag höra antydningar från folk utanför Civilförsvarsförbundet med innebörden att ”ni är så hemlighetsfulla”. Och det är klart att det inte är lämpligt att prata vitt och brett om allt som vi har på gång. Det finns olika, men goda, skäl för att inte alltid göra det.

Men att vi inte är transparanta stämmer ändå inte. I fjol gjorde Kyrkans tidning en granskande undersökning av 100 ideella organisationers hemsidor just utifrån den aspekten. Civilförsvarsförbundet placerade sig som en av fyra organisationer som var mest transparanta av dem alla. På hemsidan lyfter jag själv fram reflektioner i den blogg som felaktigt ibland kallas ”Anders blogg”, det är Civilförsvarsförbundets blogg. Det finns förmodligen andra organisationsledare som också gör det på sina hemsidor, men inom det segment som Civilförsvarsförbundet är verksamhet är det definitivt inte vanligt.

Civilförsvarsförbundet ges tillfälle att svara på remisser, ofta från regeringskansliet. Det är tillfällen som vi nästa alltid tar vara på. Våra svar publiceras dessutom på hemsidan. Dessutom deltar Civilförsvarsförbundet ofta i den offentliga debatten. Senast ventilerar Sven Lindgren och Leni Björklund åsikter på debattsajten Newsmill.se. Där framgår klart förbundets grundläggande syn på en viktig samhällsfråga – krisberedskapen.

För den interna hanteringen av dialoger finns en policy.

Antydningar om ”hemliga klubben” saknar därför saklig grund. Är det någonting man undrar över så har vi både telefon och e-post som kan användas för fråga. Välkommen att göra det!