Större chans att överleva ett hjärtstopp

En färsk studie från Sahlgrenska Akademin i Göteborg visar att färre dör av plötsliga hjärtstopp än i början av 1980-talet. Förbättringen beror bland annat på att folk på gatan ingriper oftare och ökad tillgång på hjärtstartare.

Studien är ett belägg för att Civilförsvarsförbundets satsning ”Hjärta att hjälpa” bidrar till att göra skillnad – på riktigt. Civilförsvarsförbundet har mer än någon annan non profit-aktör ökat medvetenheten om behoven och möjligheterna att rädda de som drabbas. Så sträck på er, alla ni som bidrar till detta.

Civilförsvarsförbundets strävanden efter ett hjärtsäkrare Sverige fortsätter: Ännu fler hjärtstartare, ökat synliggörande av hjärtstartarna genom hjärtstartarregistret och ökad handlingsberedskap hos vanligt folk.