Stor samsyn på FRG

Idag har jag deltagit i ett värdefullt möte med kommunföreträdare från en rad kommuner i varierade storlek från olika geografiska delar. Med på mötet var också företrädare för kommunernas intresseorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting, även kända som SKL.

I fokus för mötet stod frivilliga resursgrupper (FRG) och närmare bestämt kommunernas behov av och krav på FRG. Bakgrunden till mötet finns att finns i det utvecklingsuppdrag rörande FRG som Civilförsvarsförbundet har från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

De olika kommunföreträdarna gav oss en hel del mycket bra synpunkter som nu ska tas till vara. För oss som sedan flera år arbetar med FRG-konceptet var det givetvis mycket tillfredsställande att konstatera, att det finns en betydande samsyn på FRG mellan oss och kommunerna, dvs. de samhällsorgan som i första hand är avnämarna till FRG. Jag är inte samtidigt inte förvånad över detta, eftersom vi har lagt ner en mycket energi på att hitta ett koncept som svarar mot behoven i verkligheten.