Visste du att …

Civilförsvarsförbundet Vellinge ger ut en nyhetsblad till medlemmar och andra intressenter. Fyra nummer om året. Nummer 3, som jag har bredvid mig, innehåller t.ex. en presentation av den allra nyaste medlemmen, En beskrivning av utbudet. Ex artikeln om föreningens medverkan i en mässa och ”Peppar, peppar …” på seniorens dag, liksom på brandkårens och barnens dag. Nyhetsbladet har för övrigt namnet ”Visste du att …”.

Detta är ett föredömligt exempel på hur en lokal förening i Civilförsvarsförbundet kan kommunicera med medlemmarna. Ambitionsnivån behöver inte vara fullt så hög som i ”Visste du att …”, men kommunikationen måste finnas för att verkamheten ska utvecklas till det bättre.

Ordförande för Civilförsvarsförbundet Vellinge heter Inger Järsholm Broekhuis, som också är redaktör för nyhetsbladet.