Boka Harry

Civilförsvarsförbundet Sverige ställer – i den omfattning som arbetstiden medger – utbildningskonsulent Harry Sepp till förfogande för lokala eller regionala aktiviteter i Civilförsvarsförbundets regi.

Det kan handla om en dag- eller kvällsaktivitet. Det krav Civilförsvarsförbundet Sverige har på programmet är att det ska omfattas av ett i förbundet prioriterat verksamhetsområde och den kompetens som Harry är bärare av.

Civilförsvarsförbundet Sverige ställer upp med kompetensen och står för eventuella resekostnader. Om det är nödvändigt att övernatta svarar föreningen/ distriktet som har bokat Harry för hotellkostnaden.

Harry bokas genom kontakt med utbildningschef Jan Alsander,
tfn 08-629 63 69 eller e-post jan.alsander@civil.se

Förfrågningar kan göras direkt hos Harry Sepp,
tfn 070-209 78 29 eller e-post harry.sepp@civil.se

Välkommen med er förfrågan!