Olyckstyper som ökar respektive minskar

Fallolyckor och förgiftningsolyckor ÖKAR. Transportolyckor och arbetsolyckor MINSKAR. Tekniskt relaterade olyckor MINSKAR. Socialt relaterade olyckor ÖKAR.

Vilka slutsatser drar ansvariga politiker och myndigheter av dessa fakta, som redovisats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)?