Som medborgare har man mycket att tänka på

Vardagen och livet över huvudtaget ställer stora krav på oss medborgare. Det är mycket att dra försorg om. För Civilförsvarsförsvarsförbundet är det därför viktigt, ja helt nödvändigt, att visa hur vi som medborgare på enkla men samtidigt effektiva sätt kan bidra till säkerheten och tryggheten i samhället. Det handlar om att visa hur det till synes svåra och otäcka kan göras hanterbart. Oftast kan det ske med enkla medel, utan dryga kostnader för någon.

Civilförsvarsförbundets utgångspunkt är en helhetssyn på hot och risker. Dessa är faktiskt många till antalet och de varierar till form och innehåll. Baserat på den helhetssynen stöttar vi  därför människor att skapa en egen riskmedvetenhet. Det optimala vore att hushållen – oavsett storlek – motiveras att göra sin egen risk- och sårbarhetsanalys. Det eftersträvandevärdsa är att varje hushåll vidtar de förebyggande och förberedande åtgärder som är relevanta utifrån de egna förhållandena. Resterande hot och risker behöver de inte ägna någon nämnvärd uppmärksamhet åt i de förebyggande skedet. Det är först när något allvarligt inträffar som de ska vara beredda att ta hand om sig själva och hjäpa andra. I en organiserad form blir resultatet bättre än om det blir många ”soloåkningar”.

Den som förstår detta resonemang inser givetvis vilken positiv effekt detta skulle ha på samhället. Tyvärr har inte de ledande politikerna fått upp ögonen för vilka händelser i Sverige det är som förorsakar människor allvarliga skador, förlust av liv och därmed mänskligt lidande samt samhället dessutom stora kostnader. Egendomligt tycker jag, eftersom ingenting är väl viktigare än att skydda och rädda liv och hälsa.