Resultatinriktad första förbundsstämma

 

Civilförsvarsförbundets första förbundsstämma 8 – 9 oktober på Konsert och Kongress i Linköping, var en konstruktiv tillställning av givande och tagande. Nu väntar verkställighet av stämmans beslut.

I och med de nya gemensamma stadgarna har riksstämman numera bytt namn till förbundsstämma. Förbundsordförande Sven Lindgren inledde följt av borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt. Sedan höll Jan Schyllander från MSB ett intressant föredrag om aktuell skadestatistik. Fallolyckor är den stora boven, inte trafikolyckor som många tror.

Därefter valdes Carl Cederschiöld närmast traditionsenligt till stämmoordförande. ”Man måste ställa upp för sitt gamla förbund”, förklarade han för tidningen Civils reporter.

Han ledde sedan stämman tillsammans med Gunnel Cassel-Söderbäck och Bo Frändén. Förutom flera beslut valdes även en ny styrelse, med flera nya namn. Sven Lindgren omvaldes enhälligt till förbundsordförande. På söndagen höll Babek Toloe ett bejublat föredrag på temat ”Från utanförskap till innanförskap”.

Alla beslut och val kommer vid ett senare tillfälle att presenteras på hemsidan.

Text och Foto: Anders J Andersson