Nya riktlinjer för hjärt-lungräddning

Nya riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) presenterades under måndagen på HLR-kongressen i Göteborg. Nedan följer en kort sammanfattning med det som är nytt. Mer material kommer att presenteras på Svenska rådet för hjärt-lungräddnings sida: www.hlr.nu.

Nyheter inom HLR

  • Pulskontroll ska inte användas för att konstatera hjärtstopp
  • Bröstkompressionerna ska vara 5-6 centimeter djupa och ges med en takt av 100 – 120 per minut.
  • De som är utbildade i HLR ska ge inblåsningar
  • Vikten att minimera uppehållet i kompressioner före och efter defibrillering kommer att betonas.
  • Utbildning kommer att byta namn till ”Vuxen HLR med hjärtstartare”.
  • Utbildningen kommer att bestå av tre delar: Utbildning i HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp.
  • Ny handlingsplan
  • Alla som bevittnar ett hjärtstopp ska ge HLR.

Nyheter inom D-HLR

  • Utbildningen ska endast erbjudas till dem som i sin yrkesroll förväntas kunna hjärt- och lungräddning samt de som har särskilt ansvar för hjärtstartaren på arbetsplatsen eller offentlig plats.
  • För att få gå D-HLR utbildningen måste man innan kurs genomföra och klara en webbutbildning.

Text: Ulrika Hammargård, Joel Sundberg
Foto: Joel Sundberg