Den enskildes ansvar i händelse av olyckor och kris

En motion om den enskildes ansvar i händelse av olyckor och kris har lämnats in till riksdagen. Bakom motionen står Johan Johansson (M), Lotta Finstorp (M) och Boriana Åberg (M). Motionen överensstämmer med de frågor som Civilförsvarsförbundet arbetar med.

Ur motionen:

”… idag saknar vi kunskap om hur allmänhetens beredskap ser ut för att kunna klara sig i svåra lägen och hur många som vet hur man förhindrar att en svår situation blir värre. Frågor kring vad som är en godtagbar standard på allmänhetens kunskap och förmåga och vem som har ansvaret för att säkerställa att den kunskapen faktiskt finns förtjänar att analyseras grundligt…”

”… samt att analysera och första pröva om viktiga samhällsuppgifter på detta område kan anförtros ideella organisationer, som har ett intresse av att långsiktigt och med uthållighet arbeta med dessa frågor…”

”… en förstärkt kunskap om och ett effektivt utnyttjande av den ideella sektorn i krissituationer skulle stärka demokratin och öka sammanhållningen i landet…”

Läs hela motionen

Text: Joel Sundberg