Förbundsstämman 2011 är genomförd

Hela Civilförsvarsförbundet har, som framgår på nyhetsplats och andra blogginlägg på civil.se, varit samlat till förbundsstämma. I god demokratisk ordning har 117 ombud fattat beslut som gäller hela förbundet, dvs. lokalt, regionalt och nationellt.

De beslut som har fattats har i de allra flesta ärendena avgjorts med en mycket tydlig majoritet för besluten. Valen av ny förbundsstyrelse och andra funktionärer kunde genomföras i total enighet.

Vad som har beslutats kommer givetvis att redovisas inom kort. Jag vill däremot redan nu berätta, att jag tycker att det är stimulerande att ha möjligheten att samarbeta med så många kunniga och erfarna människor. Det är ni som bär upp Civilförsvarsförbundet och för oss framåt. 

Vi hade möjligheten att lyssna till mycket intressanta fakta från MSB rörande olycksfallen i samhället. Företrädare för Tensta Community Center gav oss värdefull vägledning i förbundets strävande att öka människornas delaktighet och engagemang i samhället.

Förbundsstämman har stärkt Civilförsvarsförbundets möjligheter att fortsatt vara en ansvarstagande samhällsaktör för säkerhet och trygghet till vardags och vid kris.

Mitt varma och och stora tack till alla som gjorde 2011 års förbundsstämma.