Riskmedvetenhet – en möjlighet

Tidningen Dagens Nyheter rapporterar idag om att cyklisterna nu står för flest skadade i trafiken. Det är även den enda trafikantgrupp där antalet omkomna ökade förra året.

I anslutning till artikeln får fyra personer frågan ”Hur ska cyklisters säkerhet förbättras?”. Svaren innehåller förslag om bredare cykelbanor och högre prioritet åt cyklister. Men dominerande bland svaren är att man anser – eller snarare inser – att cyklisterna själva har en stor roll för sin egen säkerhet. – Större riskmedvetenhet anger exempelvis en av de tillfrågade som en viktig förbättringsåtgärd. Mycket klokt!

Som så oftast finns det ingen Lösning, dvs. en enda lösning. Det krävs även inom  trafiken en kombination av säkerhetshöjande åtgärder. Men att satsa på att öka människornas riskmedvetande är en åtgärd som gör skillnad -oavsett vilket hot eller risk det frågan om.