Pressinbjudan: Spara lidande och resurser – barnolycksfall och influensaepidemier kan lindras med enkla medel

Vi står inför höstens stora influensatider och det är dags att ta hand om sig själv och sina närmaste. Akutmottagningar och vårdcentraler har långa kötider och rapporterar om att många som är där inte alls behöver sjukvård utan borde klara sig själva.

Men hur förhindras och lindras lidandet när allt fler inte själva vågar ta ansvar för sin egenvård?

Sverige är ett av världens bästa länder när det gäller barnsäkerhet. Men ändå skadas tio procent av alla barn så att de behöver uppsöka akutmottagningar för sina skador. Alla föräldrar ser snabbt effekten av kunskapen av förebyggande av olycksfall. Men vems råd ska man egentligen lita på?

Svenska Första hjälpen rådet, som snart publicerar de första internationella evidensbaserade riktlinjerna för första hjälpen, presenterar vid presskonferensen, rådet samt rådets medlemsorganisationers samarbete för att alla skall kunna få första hjälpen och egenvård.

När: Fredagen den 30 september, klockan 13.00- 13.30
Var: Röda Korset, Hornsgatan 54, Stockholm

Medverkande:
Maaret Castren, Professor i akutmedicin
Karin Brand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet
Anders M. Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet
Leif Svensson, ordförande Svenska rådet för hjärt- och lungräddning
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Röda Korset
Styrelsen för Svenska Första hjälpen Rådet

Svenska Första hjälpen rådet bildades för knappt ett år sedan och består av Svenska Röda Korset, Civilförsvarsförbundet, Svenska Livräddningssällskapet och Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Målet är att förebygga och minska riskerna i såväl vardagliga kriser som i katastrofer och därmed bidra till att bygga ett säkrare och hälsosammare samhälle. Grundläggande Första hjälpen-kunskaper skulle spara både lidande och resurser.