Första förbundsstämman

Förberedelserna inför Civilförsvarsförbundets första förbundsstämma går nu in på slutvarvet. Tidigare hette det riksstämma.

Igår hade förbundsstyrelsen det sammanträde, där den för sin del slutbehandlade ärendena till stämman. Idag har kansliet gjort jobbet med att foga samman stämmohandlingarna. De närmaste dagarna mångfaldigas allt och på måndag skickas drygt 200 försändelser ut till de som som vi har uppgift om kommer att delta i stämman och ytterligare 250 försändelser till föreningar och distrikt. Alla försändelser skickas som B-post.