Nu: Överdrivna åtgärder! Förra gången: Ni borde ha varnat oss bättre!

Av den i USA förväntade orkanen Irene blev det ”bara” en tropisk storm. Människor upprörs nu över de skyddsåtgärder som guvernörer och borgmästare beordrat (!) invånare att vidta  Åtgärderna beskrivs som överdrivna. Förra gången en naturhändelse var aktuell i USA drog de ansvariga på sig kriktik för att de inte tillräckligt hade informerat och förvarnat allmänheten.

Jag kan inte se det på annat sätt än att ansvariga samhällsfunktioner i USA i alla fall gjorde rätt den här gången. En svensk erfarenhet är att det är bättre att minska insatserna och beredskapen, om än händelse lyckligtvis inte blir så allvarlig som man antog, än att under pågående kris tvingas öka insatserna därför att man inte visar sig vara tillräckligt förberedd.