Skyddsrum i omedvetenhet

För några dagar blev jag uppring av en yngre man, som trodde att Civilförsvarsförbundet har ansvaret för skyddsrummen i Sverige. Vi kan kalla honom Olof. Han hade nämligenj fått det beskedet av en regional, statlig myndighet.

Olof hade bemödat sig om att ta reda på vad som gäller för skyddsrum. Han kände ett behov av detta. Det visade sg vara förenat med en hel del möda att få fram svaren på de frågor som han hade.

Den ena efter den andra hänvisade vidare, men aldrig till rätt instans. Det var både räddningstjänst, länsstyrelse och andra inblandade. Det var först när Olof hänvisades till Civilförsvarsförbundet som han kunde få det rätta svaret, nämligen är det är varje kommun som ansvarar för tillsynen av skyddsrummen. Mitt samtal med Olof visade att han inte hade kläm på vad som gäller idag beträffande skyddsrum. Jag vet att Olof ingalunda är ensam om det. Därför är det inget som på något sätt Olof ska kritiseras för. Han försökte ju ta reda på hur det idag förhåller sig med skyddsrummen. En bra öveergripande redogörelse för detta fick Olof något senare i ett samtal med en sakkunnig på MSB.

Jag skriver om detta av den anledningen att det finns en del slutsatser om förbättringar att dra av Olofs berättelse. Det är många som har föreställningar om civilförsvaret som inte längre stämmer överens med verkligheten. Med rätt verklighetsuppfattning ökar våra möjligheter att skydda oss själva och varandra.