Förbundskansliet på ny adress – om två månader

Efter drygt två decennier i Sundbyberg strax norr om Stockholm förbereds nu en flytt till nya lokaler. Den 1 oktober 2011 kommer kansliet att återfinnas på Smidesvägen 10-12, hissplan 6, i Solna, cirka 350 meter söder om den nuvara lokaliseringen. Området kallas Solna Businesspark och är mycket lätt att nå från Sundbybergs station. Det går även att gå från Solna centrum, men det är en lite längre sträcka.

Flytten föranleds av ett behov av att sänka kostnaderna. Det sker genom att lokalytan minskas en hel del. Det innebär i sin tur att det endast kommer att finnas ett mindre konferensrum i de nya lokalerna. För förbundsstyrelsens och andra möten måste därför andra lösningar sökas.

Samlokaliseringen med Svenska Blå Stjärnan fortsätter samtidigt. Däremot har Civilförsvarsförbundet Stockholm själva valt en annan lokalisering.

Den nuvarande fastigheten på Ekensbergsvägen 128 tömms successivt på hyresgäster, eftersom fasrtighetsägaren förbereder en omfattande renovering och tillbyggnad. Med andra ord skulle vi ändå ha behövt flytta, om än vid ett senare tillfälle.

Under vecka 39 kommer det att vara svårt att nå de medarbetare som har sin arbetsplats på kansliet. Jag vill redan nu be er om överseende med detta.