Totalförsvarsbegreppet omfattar höjd beredskap och krig, ingenting annat!

Begreppet totalförsvar är avsett för höjd beredskap och krig, ingenting annat. Begreppet samhällets säkerhet och beredskap omfattar däremot allt från vardagsolyckor till kriser och katastrofer av vitt skilda slag, däremot inte krig. Därför är det viktigt och nödvändigt att noga hålla isär dessa båda begrepp. Viktigt och nödvändigt är det av samma skäl också att omarbeta förordningen om frivillig försvarsverksamhet.