Frivilligheten byter plats i MSB

Vid ett möte mellan ledande företrädare för Civilförsvarsförbundet och MSB den 30 juni, där samarbetet mellan MSB och Civilförsvarsförbundet stod på agendan, framkom att frågorna som gäller finansiellt stöd och uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer fr.o.m. 1 januari 2012 byter plats inom MSB. Dessa frågor tas då över av enheten för inriktning och planering i Stockholm, som ingår i avdelningen för utvärdering och lärande. Frågorna sköts idag från Karlstad.

Under överläggningen kunde en långtgående samsyn mellan MSB och förbundet på behoven inom samhällets säkerhet och beredskap konstateras. Med denna som utgångspunkt kommer samarbetet mellan oss att utvecklas. Idéerna och möjligheterna, som leder fram till förbättringar inom eftersatta områden, är många. och behoven av samverkan stora.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot det förestående samarbetet med MSB!