Linnéa tilldelades stipendium

Linnéa Thurfjell, andraårselev på Säkerhets- och Räddningsprogrammet, Mjölnergymnasiet i Torsås, har vid skolavslutningen i en fullsatt Torsås kyrka tilldelats Civilförsvarsförbundets stipendium på 1.000 kr.

Motivering: ”Mottagaren av detta stipendium har i hög grad utvecklats på ett positivt sätt och med stort engagemang deltagit i undervisningen. Eleven har inhämtat goda kunskaper inom området riskmedvetande och förebyggande verksamhet. Stipendiaten har även visat god förmåga att delge andra i sin omgivning dessa kunskaper.”

Stipendieutdelare var Sven-Åke Ringdahl, ordförande Civilförsvarsförbundet Nybro.