Semestertider

Semesterperioden har i likhet med andra arbetsplatser inletts även för Civilförsvarsförbundets anställda. De första började sin sommarledighet denna vecka.

Själv går jag på semester efter midsommarhelgen. Redan efter ett par dagar gör jag dock ett avbrott. Möten med försvarsminister Sten Tolgfors respektive MSB.s verksledning står på agendan. Några dagar senare befinner jag mig i Visby för samtal med politiska beslutsfattare om det Civilförsvarsförbundets värnar om.

Först efter den 6 juli blir det semester på riktigt för mig under tre veckor när för övrigt hela förbundskansliet är stängt.

Självfallet lämnar vi som är anställda inte er frivilliga i sticket. När reella behov uppstår , som kräver insatser som inte kan vänta, går det alltid att nå någon av oss.

En krishanteringsresurs som inte har semester är FRG.

Jag önskar dig en säker och krisfri sommar!