FRG rycker in på Gotland

Nils-Folke Ericsson, FRG-ansvarig på Gotland, rapporterade i förra veckan direkt från skogsbranden i Hejnum på norra Gotland. Skogsbranden rapporterades vara lika stor som cirka 130 fotbollsplaner.

3 juni 2011
”Vi har just nu en skogsbrand i trakten av Hejnum på norra Gotland. Vår bandvagnsgrupp har varit insatt sedan den 31/5 och bemannat två av räddningstjänstens bandvagnar.

I gruppen ingår 8 förare och utav dessa är det 7 som gjort 2-3 pass vardera, den åttonde ligger med ryggskott.

Området ligger mycket otillgängligt så förarnas förmåga att bedöma framkomligheten i terrängen har satts på prov, vilket gått mycket bra. De är vana att köra i svår terräng.

Antalet timmar närmar sig nu 140. Eventuellt sker förstärkning från fastlandet under dagen då räddningstjänstens personal är slitna. Insatsen har gjorts i samverkan med hemvärnet.

Tack vare insatsen har flera i kommunen fått upp ögonen för FRG.”

Text och Foto: Nils-Folke Ericsson, Civilförsvarsförbundet Gotland