Regeringen får experthjälp

Malin DreifaldtMalin Dreifaldt, verksamhetsledare i Mälardalen, ska efter beslut från regeringen vara expert i utredningen om Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser.

Regeringen skriver i sina direktiv till utredning att Sverige har lång erfarenhet av att ge stöd i samband med kriser och katastrofer utanför landets gränser, men att man har begränsade erfarenheter av att ta emot internationellt stöd.

Utredningen ska analysera eventuella hindrande faktorer när det gäller Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd. Om det finns hindrande faktorer ska utredning lämna förslag på hur dessa kan undanröjas och, om det behövs, lämna förslag på nödvändiga författningsändringar.

Utredningen startar under sommaren 2011 och ska redovisas i början av 2012.