Vilkens sida står du på?

Civilförsvarsförbundet står upp för medborgarnas säkerhet och trygghet, liksom det medborgerliga – civila – engagemanget för samhällets bästa. Vi låter oss inte kuvas.

Det inte med förvåning (jag har hunnit med och se en hel del), däremot med bestörtning, hur undergivna en del idéburna organisationer är gentemot dem som de själva uppfattar som sina huvudmän eller hussar. En del lägger sig som ”dörrmattor”. Jag tycker att det är patetiskt och att det framför allt inte är bra för samhällsutvecklingen.

Det undergivna förhållningssättet har inte heller stöd av regering och riksdag. I politiken för det civila samhället (prop. 2009/10:55) finns en princip om självständighet och oberoende. Den innebär bl.a. att idéburna organisationer kan ha en kritiskt granskande roll som röstbärare och opinionsbildare. Denna roll ska idéburna organisationer ha utan att riskera samverkan eller sitt ekonomiska stöd.

Vilkens sida står du på, medborgarnas eller myndigheternas? Man kan tycka att det inte bör finnas något motsattsförhållande däremellan, eftersom det offentliga är till för medborgarna. Min erfarenhet är att verkligheten är mer komplicerad än så. Samhället är större än staten, som även statsministern konstaterade i regeringsförklaringen i fjol.