Sverige, Europa och frivilliga

Jag är vice ordförande för Forum för frivilligt socialt arbete. Det är en spännande och vital paraplyorganisation för närmare 40 idéburna organisationer som arbetar för människors välfärd, däribland Civilförsvarsförbundet. De tre senaste dagarna hade jag möjlighet att delta i en studieresa till Bryssel för styrelsen och några medarbetare från Forums kansli. Det blev tre intensiva och lärorika dagar med en hel del promenader mellan EU:s viktigaste delar.

Jag träffade tre av 18 folkvalda ledamöter av EU:s parlament, en företrädare för EU-kommissionen, en handläggare vid Sveriges representation i Bryssel, presidenten för Ekonomiska och sociala kommittén, ESK, LRF-aren Staffan Nilsson och två av hans medarbetare samt inte minst företrädare i Bryssel för idéburna organisationer. 

EU har en viktig funktion för sammanhållningen och därmed för freden i Europa. Det är samtidigt en mycket komplex struktur, där olika åsikter bryts mot varandra men den också öppenheten gentemot t.ex. en delegation som vår  är lika påtaglig som nödvändig för förankringen.

Forums styrelse lämnade Bryssel med ett antal olika uppslag med oss i bagaget hem och flera gjorda inspel kvar i Bryssel. En viktig aspekt är de idéburna organisationernas självständighet Den vill vi använda för att bidra med kreativa och samhällsnyttiga lösningar inom de områden som vi själva väljer att vara verksamma inom.

Jag kommer att återkomma till detta. Just nu är jag trött och behöver sova inför två lika intensiva dagar på förbundskansliet. Jag är också glad att kunna åka hem som planerat. Askmolnet utgjorde inget hinder för min del.