Civilförsvarsförbundet kan!

Civilförsvarsförbundare! I dessa tider finns det anledning att vi påminner oss själva om den kompetens och erfarenhet som finns samlad i förbundet. Den är så stor att vi själva inte alltid inser det. Vi utbildar, informerar och hjälper. Vi gör det framför allt lokalt, men även regionalt, nationellt och internationellt. Vi gör det för att vi begriper att samhället är större än staten och att medborgerligt ansvarstagande och engagemang är oundgängligt. Det gäller i hög grad även välfärdsfrågorna skydd och säkerhet.

Redan när jag började som generalsekreterare lovade jag att tala om när jag börjar se tecken på att det ni som medlemmar kan och vill inte längre behövs. Detta löfte kvarstår. I ett anförande nyligen, vid bildandet av en europeisk organisation, utvecklade jag mitt resonemang om medborgarnas betydelse. Mitt anförande finns just nu på nyhetsplats på denna hemsida.

Ingen är dock fullkomlig, inte heller Civilförsvarsförbundet. Vi behöver jobba med medlemstillväxten, verksamhetsutvecklingen inkl kvalitetsuppföljningen och med att utveckla organisationen (verktyget), som skapar verksamheten.

Jag ser fram emot att på nytt kunna lägga mer tid på er i stället för att fundera över lotterier, högst egendomliga myndighetsbeslut och agerande som gör att förbundets särart som idéburen aktör hotas.  Det är inget fel med lotterier, men i Civilförsvarsförbundet får sådant inte tvinga oss att flytta fokus från medlemmarna och verksamheten.

Civilförsvarsförbundet låter sig inte kuvas. Vi står upp för medborgarna och det engagemang som inget väl fungerande samhälle klarar sig utan.