Europeiskt civilt samarbete inom krisberedskap


Representanter från MSB:s motsvarighet i Ungern (National Directorate General for Disaster Management). Från vänster: Réka Becze, ställföreträdande avdelningschef, Attila Nyikos, avdelningschef internationella avdelningen samt Adrienn Világhy, handläggare.

I maj bildades en ny samarbetsorganisation för europeiska organisationer som arbetar med säkerhet till vardags och vid kris.

Foto: József Schieber

Organisationen förkortas ECF vilket står för European Cooperation Forum of the Voluntary Civil Protection Organisations. Arrangemanget kring bildandet hölls i Budapest i Ungern.

Civilförsvarsförbundet har deltagit under hela processen med att starta upp verksamheten. ECF ersätter förbundets tidigare engagemang i det europeiska samarbetet VACPE som upphörde när ECF bildades.

Civilförsvarsförbundets generalsekreterare är också invald i ECF:s styrelse som består av sju ledamöter.

– Visst finns det skillnader mellan Europas länder, men också likheter. ECF ger oss bättre möjligheter till lärande och inspiration över nationsgränserna. ECF kan också underlätta för oss medborgare att i vettiga former ställa upp för varandra i kriser som drabbar oss, säger generalsekreterare Anders M. Johansson.

Från starten ingår förutom Sverige även Österrike, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Ungern, Portugal, Serbien, Slovakien och Storbritannien.

Representanter fanns på plats som observatörer från myndigheter i flera av de deltagande länderna men även från Norge, Italien och Irland, för att nämna några exempel. Ingen från MSB deltog vid bildandet.

Det är fritt fram för alla organisationer i Sverige och övriga Europa att ansluta sig till ECF. Kravet är att organisationen jobbar med civil krisberedskap.

Läs generalsekreteraren Anders M Johanssons anförande.

Speech by Secretary General Anders M. Johansson (ENG)

Text: Anders J Andersson
Foto: Anders M. Johansson