Civilförsvarsförbundets resa

Civilförsvarsförbundets resa påbörjades den 30 januari 1937. Då hetter vi Luftskyddsförbundet. Namnet Civilförsvarsförbundet har vi haft sedan 1951.

Ambitionen sedan starten är att vara en frivillig aktör i samklang med sin egen tid. Hoten och riskerna har sedan resans start ändrat karaktär flera gånger. Den röda tråden har dock hela tiden varit att värna medborgarnas säkerhet och trygghet genom att ta vara på deras egna resurser.

Idag gav förbundsstyrelsen klartecken att fortsätta förberedelserna för en jubileumsaktivitet ombord på M/S Viking Cinderella den 22 januari 2012, dvs. i stort sett på självaste 75-årsdagen.

Syftet är att blicka framåt och stärka förbundets möjligheter att fortsatt vara en vital aktör som med ett helhetsperspektiv på hoten, riskerna och möjligheterna att bidra till medborgarnas säkerhet och trygghet.

Håll koll på tidningen Civil och på webbplöatsen civil.se . Där kommer om ett par veckor information att finnas för dig som vill vara med på den fortsatta resan.

Jag hälsar dig redan nu välkommen!