Stort intresse för SMSlivräddare

I maj 2010 startades projektet SMSlivräddare av Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Projektet syftar till att öka överlevnaden för de som drabbas av plötsligt hjärtstopp genom att via sms larma frivilliga till den plats där hjärtstoppet inträffat. Projektet startade med Stockholms innerstad men har nu efter ett år utvidgat till hela Stockholms län. Civilförsvarsförbundet har intervjuat David Fredman som är projektledare för SMSlivräddare.

Nu är SMSlivräddare ett år, hur känns det? Har projektet kommit så långt som du hoppats?
Vi har egentligen kommit längre. Fler deltagare än vi hoppades på, bättre resultat än vi räknade med och alltihop på kortare tid! Fenomenalt!

Ni har nyligen utökat så att alla som bor i Stockholms län kan anmäla sig. Har Stockholmarna visat ett stort intresse för projektet och varit duktiga på att anmäla sig?
Verkligen! Vi har nu över 2600 deltagare så det verkar finnas ett uppdämt behov att öka sina möjligheter att använda sin kunskap i Hjärt- och lungräddning.

Civilförsvarsförbundet har många frivilliga runtom i landet som går och väntar på att få vara med, när tror du att detta kan ske och finns det något de i dagsläget kan göra för att bidra till projektet?
Vi genomför nu en stor förändring av projektet när det aktiveras i hela Stockholms län, detta tar all kraft just nu. Vi räknar med att behöva använda minst ett år för att samla in data för att se att projektet har de effekter vi tror. Vi räknar ju med att i Stockholms län på detta sätt kunna öka antalet fall där HLR påbörjats av en så kallad bystander med 30 %. Jag hoppas helt enkelt att övriga Sverige har tålamod, vår förhoppning är naturligtvis att detta kan bli en riksangelägenhet. Men vi får skynda långsamt.

Vad händer härnäst med SMSlivräddare?

Vi ser fram mot först en skön sommar och sedan en hektisk höst.

Slutligen?
Tusen tack till alla deltagare som på ett fantastiskt sätt gjort detta möjligt och tack för all uppmuntran vi får från alla de som ännu inte kunnat delta!

För mer information om projektet besök hemsidan www.smslivraddare.se

Joel Sundberg