Behov inom krisberedskapen

MSB lämnar i en färsk rapport om samhällets krisberedskapsförmåga rekommendationer för krisberedskapen. Jag vill här lyfta fram det som är särskilt relevant för dig som har ett engagemang i Civilförsvarsförbundet.

MSB konstaterar att infrastrukturen för bl.a. el, vatten och avlopp brister i flera avseenden. Utifrån detta anser MSB det viktigt att aktörerna gör en inventering av kommunikationsvägarna bl.a. genom FRG. MSB anser vidare att kommunerna i sin planering måste säkerställa tillgång till värmestugor. Inom Civilförsvarsförbundet brukar vi tala om trygghetspunkter för att visa på möjligheten och  behovet av att bygga in flexibilitet i lösningarna. MSB rekommenderar vidare aktörerna att planera för personalbortfall.

”En organisation måste ha en generell förmåga att hantera alla typer av händelser (all hazards approach) som skulle kunna inträffa. Utgångspunkten måste vara att en organisation ska kunna hantera allt från vardagshändelser till en allvarlig kris och även sådana händelser som eskalerar och utvecklas till en allvarlig kris”, skriver MSB.

Det finns ocså en del annat av betydelse, som den intresserade kan läsa om i rapporten ”Uppföljning av samhällets krisberedskapsförmåga 2010”, som finns på msb.se .

Min kommentar: Det är kloka rekommendationer från MSB. Nu gäller det för myndigheten att i första hand få dessa att genomsyra den egna organisationen ända ner till handläggarnivån. Jag tror att det är en förutsättning för att få in de andra aktörerna – de som har ansvaret – på rätt spår. Man måste helt enkelt själv göra som man lär.