Frivilliga rycker in när parasit drabbar Skellefteå

Arkivbild vattenhjälp FRG
Foto: Arkivbild

Tisdagen den 19 april gick SOS-alarm ut med ett viktigt meddelande till allmänheten. Invånarna i Skellefteå uppmanades då att koka sitt dricksvatten på grund av misstanke om att vattnet var förorenat av parasiten cryptosporidium.

Lena Lundman-Westberg
Lena Lundman-Westberg
Foto: Ulrika Hammargård

Nu, två veckor senare, uppmanas fortfarande invånarna i Skellefteå att koka sitt vatten samtidigt som Skellefteå kommun befarar att vattnet måsta kokas i ytterligare någon månad.

Utöver kommunens och räddningstjänstens insatser finns även Civilförsvarsförbundets frivilliga resursgrupper på plats för att på ideell basis hjälpa kommunen att förse prioriterade förskolor med vatten.

Den frivilliga resursgruppen, som har utbildats efter Civilförsvarsförbundets koncept, har sedan starten 2006 väntat på att få rycka in i ett skarpt läge. Därför var det självklart för de 20 engagerade medlemmarna att rycka in när möjligheten att göra deras första och hittills största insats kom.

– Det är roligt att man äntligen får göra en skarp insats och inte bara fantisera, säger Rune Erngrund som är en av medlemmarna i den frivilliga resursgruppen.

Rune deltog på det första passet som resursgruppen genomförde på tisdag morgon. För att kunna påbörja arbetet med att förse de prioriterade förskolorna med vatten fick man börja med att ordna logistiken.

– Vi var nere i kommunförrådet och sökte reda på allt som behövdes och ordnade med bil så att vi skulle få logistiken att fungera, säger Rune

Krissamordnaren Erik Nordlund var den som 2006 ansåg att Skellefteå kommun, som första kommun i Västerbotten, behövde skaffa sig en frivillig resursgrupp.

Det var även på Eriks inrådan som den frivilliga resursgruppen blev inkallad när kommunen behövde hjälp med att förse prioriterade förskolor med vatten.

– Alternativet var att ta folk från gatan och när vi har en utbildad resursgrupp som övat inför liknande lägen var det självklart att använda dem, säger Erik.

Ansvarig för resursgruppen på den frivilliga sidan är Lena Lundman-Westberg. Hon har gått Civilförsvarsförbundets utbildningar FRG-ansvarig och FRG-ledare och är den som samordnar resursgruppens insatser.

Trots att det handlar om en frivilliginsats har det inte varit några större problem att rekrytera folk till gruppen.

– Vi har gjort ett två-veckors schema och det har gått riktigt bra att få medlemmarna i resursgruppen att ställa upp. Vissa har tagit ledigt från sina jobb för att kunna hjälpa till, säger Lena.

Uppdraget från kommunen sträcker sig över två veckor men UV-filtret som krävs för att rena vattnet kan dröja ännu någon månad innan det är på plats. Därför kan den frivilliga resursgruppen, om uppdraget blir förlängt, komma att begära hjälp från närliggande resursgrupper.

– Jag kommer att gå ut med en förfrågan till närliggande resursgrupper om de kan bistå med folk. Sen hoppas jag att allmänheten får upp ögonen för det vi gör och känner att de vill vara med, fortsätter Lena.

Idag är det cirka 15 förskolor som får vatten utkört av resursgruppen. Leveransen är på 50 liter vatten åt gången och tacksamheten är stor, men Rune Erngrund stöter även på en viss oro.

– Förskolorna undrar vart de ska vända sig om de skulle behöva ännu mer vatten och då ger vi dem numret till telefonen som sitter i resursgruppens bil. På det sättet kan de kontakta oss direkt så levererar vi mer vatten till dem, berättar Rune.

Framöver hoppas kommunen på att kunna använda resursgruppen till ännu fler uppgifter och det nuvarande uppdraget kan man nog få fortsätta med ett tag till.

– Uppdraget kommer troligtvis att förlängas efter dessa två veckor, avslutar Erik.

Text: Joel Sundberg

För mer information om Frivilliga resursgrupper besök civil.se/frg

Diskutera nyheten på vår facebooksida: facebook.com/civilforsvarsforbundet