EU-initiativ för frivilligt medborgarengagemang vid kriser

EU-kommissionen har i november 2010 tagit ett initiativ för att uppmuntra och stödja medborgarnas frivilliga engagemang vid krishändelser i andra länder. Inom EU är benämningen på initiativet ”How to express EU citizen’s solidarity through volunteering: First reflections on a European Humananitarian Aid Corps”. Ett insiktsfullt, lovvärt och intressant initiativ som Civilförsvarsförbundet informerats om av National Directorate General for Disaster Management i Ungern. Det är uppenbart nödvändigt med internationella nätverk!