Välbehövlig omstart i Uppsala

Ikväll påbörjades den välbehövliga omstarten och omstruktureringen av Civilförsvarsförbundet Uppsala. Äntligen!

En ny styrelse valdes av föreningsstämman, liksom andra funktionärer. Stämman antog en verksamhetsinriktning för 2011. Tankar om den framtida organisationsutvecklingen diskuterades.

Insyn och transparens är viktiga värden även för denna del av Civilförsvarsförbundet. Det kommer till skillnad från tidigare att genomsyra den demokratiska struktur som nya Civilförsvarsförbundet Uppsala är. 

Idag finns det cirka 50 personer med adress inom Uppsala kommun som är direktanslutna till Civilförsvarsförbundet. En viktig åtgärd blir nu att välkomna dem tillbaka till Civilförsvarsförbundet Uppsala.

Jag hälsar nya Civilförsvarsförbundet Uppsala välkommen att vara en integrerad del av Civilförsvarsförbundet.