Första omsorgen

Det saknas ett bra sammanfattande begrepp för de insatser som Civilförsvarsförbundet bidrar med och då främst i FRG. I Finland finns begrepet första omsorgen, som bättre än det nu använda ”allmänt omhändertagande”, sammanfattar vad det handlar om.

Förbundsstyrelsen har beslutat att begreppet första omsorgen ska användas i Civilförsvarsförbundets kommunikation när det är relevant och med följande definition:

”Första omsorgen erbjuds av Civilförsvarsförbundet och omfattar varierande hjälp och stöd till människor som påverkas av svårare olyckor och kriser i samhället.

Första omsorgen erbjuds efter de akuta åtgärder som görs för att skydda och rädda. Syftet är att underlätta situationen för de drabbade och de som utför de akuta åtgärderna.

Målet för första omsorgen är säkerställa människors tillgång till de mänskliga grundbehoven vatten, värme, mat, sömn och information.”