Ungdomsråd i Värmland bildat

Fr.v: Johan Bäcklund, Nancy Engdahl, Carolin Danielsson, Amanda Tallberg, Theodor Rogstamoen, Viktor Sundqvist och Linda Källmodin. Saknas på bilden gör: Amanda Hagström Vestgård och Jacqueline Nelms

Vid ett ungdomsmöte den 4 mars tog ungdomarna i Värmland beslutet att starta ett ungdomsråd. Syftet med rådet är bland annat att främja och utbilda ungdomar till att bli ansvarstagande, kunna förebygga krissituationer i hemmet och friluftslivet samt medverka till en personlig utveckling i ledaregenskaper för att på egen hand kunna leda kurser och ungdomsaktiviteter för andra ungdomar.

Styrelsen består av 9 stycken ungdomar:

Titel Namn Ort
Ordförande Johan Bäckström Normdark
Vice Ordförande
Kassör
Nancy Engdahl Asphyttan
Sekreterare Carolin Danielsson Långban
Inköpsansvarig Amanda Tallberg Filipstad
Ledamot Theodor Rogstamoen Molkom/Deje
Ledamot Amanda Hagström Vestgård Karlstad
Ledamot Jacqueline Nelms Storfors
Ledamot Viktor Sundqvist Filipstad
Ledamot Linda Källmodin Ekshärad

 

Önskemålen var att få en stor geografisk spridning bland ledamöterna. Detta för att fånga upp och vara delaktiga i lokala aktiviteter runt om i länet. Nu hoppas de att detta ska uppmuntra andra distrikt att starta egna lokala ungdomsråd. I dagsläget finns även Ungdomsrådet och Ungdomsrådet Gävle-Dala.