Ansträngd försörjningsbörda bör ge utrymme för frivilliga

SCB har nyligen tagit fram en prognos om hur enskilda kommuner påverkas av de stora demografiska förändringarna fram till 2040. De kommuner som idag har lägst försörjningsbörda ligger på 2,0. Det innebär att varje arbetande ska försörja två personer. Genomsnittet ligger på 2,3.

Redan år 2015 kommer en tredjedel av kommunerna att ha en försörjningsbörda som överstiger 2,5. Det är en utveckling som kräver en hel del. Bland annat bör det leda fram till att kommunerna blir bättre på att hitta lösningar på olika behov genom ett väl utvecklat samspel med t.ex. frivilligorganisationer. Inte för att på detta sätt spara pengar genom ”gratisarbetare” utan för att använda hela samhällets resurser.